เอสเตท  อินสไปรด์   
www.estate-inspired.com

Subtitle

คุณจะได้รับอะไร  


ในงานบริการของเรา


รงบันดาลใจในงานของเรา คือความสำเร็จของคุณ


เพราะเรารู้ว่าเวลาของคุณนั้นมีค่า และสำคัญกว่า  จึงนำมาสู่ งานบริการของเรา

        ด้วยเหตุ ปัจเจกปัจจัย ในการทำงาน และวิถีชีวิตยุคปัจจุบัน  เวลา  จึงเป็นสิ่งมีค่าที่สุด บางท่าน และ/หรือ  หลายๆ ท่านที่ ต้องดูแลอสังหาฯ มากมาย การซื้อ / ขาย อสังหาฯ จำเป็นต้องอาศัย ช่องทางในการโฆษณา โดยเฉพาะในโลกดิจิตอล การสื่อสารด้วยช่องทาง ออนไลน์ ในโลกมัลติมีเดียยุคปัจจุบัน คงต้องยอมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเป็นช่องทางที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทั้งต่อผู้ซื้อ และผู้ขาย แต่ด้วยปัจจัยแห่งเวลาของแต่ละท่านนั้น ไม่เท่ากัน  หรือด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บางท่านอาจถูกจำกัดด้วยเวลา และมีอสังหาฯ ในการดูแลมากมาย เพราะอาจจะไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินของตัวเองเท่านั้น แต่อาจหมายรวมถึงทรัพย์สินของ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนใกล้ชิด  คนสนิทรู้จัก เป็นต้น 


      การมีตัวแทนที่เป็นตัวกลางในการลงโฆษณา ผ่านสื่อต่างๆ อัปเดทสินค้า / บริการ ผ่านระบบเนตเวิร์ค จะเป็นวิธีการที่ง่าย และ สะดวกที่สุด ทั้งยังผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ ยังมีเวลาให้กับครอบครัว และยังเหลือเผื่อไปทำกิจกรรมต่าง ๆ  อันเกิดประโยชน์ และมูลค่าต่างๆ ได้อย่างมากมายต่อไปอีกด้วย


      เรายินดีในบริการ และน้อมรับฟังในสิ่งที่คุณนำเสนอ และสิ่งที่คุณต้องการ เพราะเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า  แรงบันดาลใจในงานของเราอย่างมุ่งมั่น จะนำความสำเร็จมามอบให้แด่คุณ    ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะชม  และติดต่อผ่าน E-mail มาให้กำลังใจในการทำงานกับเราด้วยดีเสมอมา


www.estate - inspired.com