เอสเตท  อินสไปรด์   
www.estate-inspired.com

Subtitle


วิธีชำระค่าบริการ


www.estate-inspired.com


เมื่อลูกค้าตกลงและมีความประสงค์จะลงโฆษณาใช้บริการกับเรา


ทางเราขอแจ้งวิธีการ และขั้นตอนการชำระเงินให้ลูกค้าทราบดังนี้1  ลูกค้าส่งไฟล์เอกสารผ่านอีเมล (กรณีลูกค้าสะดวกด้วยการส่ง E-mail )  โดยแนบเอกสาร


สำเนา รายการอสังหาฯ  / สินค้า / บริการ  ตัวอย่าง เช่น สำเนาโฉนด บ้าน/ที่ดิน/ คอนโด 


สำเนาโฉนดต้องเป็นทั้งด้านหน้า และด้านหลังชัดเจน ไม่คลุมเครือ หรือเอกสารอื่นใดเพิ่ม


เติมที่เห็นสมควรว่าต้องมีในทางกฏหมายเป็นต้น2 ไฟล์รูปภาพเช่น ภาพถ่าย อสังหาของท่าน ด้านเหนือ ใต้ ออก ตก และบริเวณ


รอบๆ หรือใกล้เคียง รวมถึงแลนด์มาร์คต่างๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่นโรง


พยาบาล  สถานีตำรวจ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ  แผนที่โดยสังเขป สิ่งเหล่านี้จะเป็น


ตัวช่วยในการตัดสินใจ ให้กับผู้ซื้อได้เห็นภาพได้ง่าย และชัดเจนขึ้น  3 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์อสังหา / บริการ ของท่าน ให้ข้อมูลของท่านเกิด


ประโยชน์ต่อลูกค้าให้มากที่สุด โดยเน้นเฉพาะหัวข้อที่สำคัญ และเป็นข้อมูลจริงตามเอกสาร


ที่ทางราชการออกให้  และระบุราคาของทรัพย์อสังหาที่ท่านต้องการขาย ซึ่งรวมราคาภาษี


โอนด้วยหรือไม่  จ่ายคนละครึ่ง หรืออย่างไร ท่านต้องระบุ หรือ แจ้ง ให้ชัดเจน  ขอเน้นย้ำ  

เพื่อปฎิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของท่านนั้น ระบบงานบริการของเราจะเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

จะใช้เฉพาะในงานโฆษณาที่ท่านได้อนุญาตให้ใช้ในระบบงานของเราเท่านั้น4  เมื่อท่านได้ส่งเอกสารให้กับเราครบดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว เราจะตรวจเช็คเอกสาร


ทั้งหมดที่ท่านส่งมา ว่าถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่  แล้วเราจะส่งใบเสนอราคาในงานบริการ


ของเราให้กับท่าน  ว่าท่านพึงพอใจหรือไม่อย่างไร  ซึ่งในใบเสนอราคานี้จะแจ้งชื่อบัญชี


ธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี และหมายเลขบัญชี ของเราให้แก่ท่าน ซึ่งส่วนนี้ท่านสามารถตรวจ


สอบได้ว่าบัญชีมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ 5  เมื่อท่านตัดสินใจตกลงโฆษณาอสังหาฯ กับเวปไซต์เรา ตามที่ตกลงกันไว้แล้ว ทางเราขอ


ความกรุณาท่านได้ชำระค่าบริการตามรายละเอียดผู้รับเงินที่ได้แจ้งไว้ในใบเสนอราคาและนำ


หลักฐานการชำระเงินส่งผ่านช่องทางดังนี้      เบอร์มือถือ:   062 512 7686  ( คุณ ณาตยา )


( +66 Thailand )

-------------------------

   Line  by phone number :   062 512 7686  ( +66 Thailand )

------------------------

Line ID  :    n.d.w

------------------------


  อีเมล* E-mail :  


 estate.inspired@hotmail.com

---------------------------


  ถ้าท่านไม่สามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์


  กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Line ID: n.d.w


  E-mail :  estate.inspired@hotmail.com

--------------------------

ทาง Line & E-mail ท่านสามารถติดต่อเราได้ 24 ชั่วโมง

  

( ทั้งนี้เราจะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุด )6  เมื่อเราได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว เราจะติดต่อยืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้รับ


ยอดชำระจากท่านเรียบร้อยแล้ว7   กรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเป็นเงินสด เรายินดีออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน 

โดยจะมอบให้ท่าน 1 ชุด และเราเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด 


หมายเหตุ


เราไม่สามารถให้บริการโพสท์โฆษณาอสังหา / บริการ ให้กับท่าน ก่อนได้รับหลักฐาน


การชำระเงิน เมื่อเราได้รับการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะแจ้งยอด


การรับเงิน  และจะดำเนินงานให้ท่านในทันทีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะชมและติดตาม


พูดคุยทักทายผ่าน E-mail ด้วยดีเสมอมา


www.estate-inspired.com