เอสเตท  อินสไปรด์   
www.estate-inspired.com

Subtitle


บริการของเรา

www.estate-inspired.com

บริการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดผ่านเวปไซต์ของเรา  บริการที่จะทำให้สินค้าอสังหาฯ

ของท่านได้นำเสนอต่อสายตาผู้ใช้ระบบเนตเวิร์ค และปรากฎในหน้าหลักการสืบค้นข้อมูล ที่

ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อย่างกูเกิล และอื่นๆ อีกมากมาย โดยบริการหลักของเราจะ

เป็นการโฆษณาเกี่ยวกับกิิจกรรม ซื้อ /ขาย/ เช่า/  ฯลฯ  โดยมีรายละเอียดของรายการ

อสังหาริมทรัพย์ดังนี้

1 บ้าน

2 ที่ดิน

3 คอนโด

4 อพาร์ทเม้นท์ 

5 รีสอร์ท/ บ้านพักตากอากาศ / บ้านพักเกษียณอายุ

6 โครงการบ้านจัดสรรเปิดเฟสใหม่/ ปิดเฟสสินค้าค้างสตอค

7 ร้านอาหาร / สวนอาหาร

8  สถานประกอบการความงามและสุขภาพ

    (รับโพสท์เฉพาะสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบการ / ใบประกอบโรคศิลป์เท่านั้น)

9  ศูนย์ฟิตเนส ผู้ประกอบการเอกชน 

10  สถานประกอบการ / ร้าน จำหน่ายสินค้าราคาส่ง/ปลีก เช่น ร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ

11 สนามกอล์ฟ ในเครือเอกชน 

12  ผู้ประกอบการนำเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ 

      (รับโพสท์เฉพาะที่มีใบอนุญาตผู้ประกอบการนำเที่ยวเท่านั้น)

13 สวนสนุก/ สถานประกอบกิจกรรม นันทนาการ ในเครือเอกชนต่างๆ  

14 ผู้ประกอบการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ เช่น งานแต่ง กินเลี้ยง เกษียณอายุ เป็นต้น

15 โรงเรียนภาษานานาชาติ/ โรงเรียนติววิชา/ โรงเรียนสอนทำอาหาร / โรงเรียนสอน

      คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
     
(รับโพสท์เฉพาะสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต และรับรองจากหน่วยงานรัฐเท่านั้น)

16  สถานประกอบการ / ร้าน เกี่ยวกับการจำหน่าย พันธุ์ไม้และจัดแต่งสวน

17  สถานประกอบการ/ ร้าน ที่ให้บริการจัดสวน/ดูแลสวน/  แบบเหมา / รายวัน/ เดือน 
 
18  สถานประกอบการ/ร้าน ที่จำหน่ายอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆ

19 สถานประกอบการเปิดใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการโปรโมทฐานลูกค้าให้กับชาวต่าง

ชาติ เช่น ร้านเนต ร้านกาแฟ ร้านส่งแฟกส์ ร้านส่งเอกสาร ร้านส่งไปรษณีย์เอกชน หรือ

โรงแรมต่างๆที่ให้บริการลูกค้าต่างชาติในการรับส่งลูกค้า ไป-กลับ โรงแรม-สนามบิน เป็นต้น

20  ผู้ประกอบการเฉพาะทางที่ต้องการแจ้งกิจการของตนเองให้ลูกค้าต่างชาติ/คนในชุมชน

ได้รับทราบ เช่น สำนักงานแปลเอกสาร / ล่าม / สำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 (รับโพสท์เฉพาะผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น)


หมายเหตุ*

งานบริการของเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับงานโพสท์โฆษณาต่างๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ผิดศีลธรรม

จริยธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มคนใดคนหนึ่ง และรวมถึง

ความสงบต่อส่วนรวม อัตราค่าบริการ

สำคัญมาก*

 โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนติดต่อขอบริการ

ลงโฆษณากับเวปไซท์เรา หรือ ผ่านระบบ/ search engine network/ E-Market Place


  อัตรา/ราคา/ค่าบริการ และเงื่อนไขในการลงโฆษณา 

 แบบที่ 1*

 ระยะเวลา 1 เดือน /1 หน่วยอสังห 

 ราคา 1,500 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาท )

 สำหรับ 1 หน้า ของเวปไซท์เรา/ท่านเลือกหน้าเพจที่ต้องการลงได้

ซึ่งเราให้ท่านลงภาพโฆษณาได้ถึง 10 ภาพ

ภาพอธิบายอสังหาฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

และอัพเดทภาพให้ท่านได้เป็นระยะๆ ตามที่ท่านต้องการ

         ถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ คลิก


แบบที่ 2*

ในกรณีที่ท่านต้องการให้เราลงโฆษณาให้ท่าน

ผ่าน platform /search engine network ( kaidee.com/ddproperty.com/thaihometown.com...etc., )

ลงโฆษณา 3 แหล่ง Platform /1 หน่วยอสังหา / ราคาค่าบริการ 500 บาท ( ห้าร้อยบาท )

 ระยะเวลาในการลงโฆษณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ Platform

เช่นอาจจะ 1 อาทิตย์ /1 เดือน แล้วแต่กรณีและเงื่อนไขของแต่ละแหล่ง


แบบที่ 3*

ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการลงโฆษณาแต่ต้องการให้เราเป็นตัวกลางหรือสื่อกลางในการนำเสนอหรือชี้ช่องทางในการซื้อขายอสัง

หาฯ ซึ่งต้องปฎิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เราสามารถช่วยให้ท่านขายทรัพย์ได้แล้ว หลังจากนิติกรรม 

การซื้อ/ขาย/โอน / เช่า  เกิดขึ้นสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว จะคิดค่าบริการ 3% ของราคาซื้อ/ขาย/โอน ซึ่งต้องทำเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเท่านั้นไม่มีการทำสัญญาปากเปล่าโดยเด็ดขายเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริตในทุกรูปแบบ


ขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอ่านและพิจารณามาจนถึงบรรทัดนี้

ติดต่อสอบถาม / ลงโฆษณา

ติดต่อเรา***********************************

ในกรณีปรึกษาข้อกฎหมาย/ขอคำแนะนำ

ในการทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาฯ 

เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงจากมิจฉาชีพในยุคปัจจุบัน

 ให้คำปรึกษา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*************************
ทั้งนี้หากผู้ใดนำเวปไซท์เรา

ไปใช้แอบอ้างหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้แอบอ้างในทางทุจริต 

เราจะดำเนินเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

www.estate-inspired.com