เอสเตท  อินสไปรด์   
www.estate-inspired.com

Subtitle

องฝากจาก
Web Master

โดย คุณ ณาตยา
ผู้ก่อตั้งเวปไซท์ www.estate-inspired.com


ขอบคุณทุกลิงค์ที่แบ่งปัน
การให้ความรู้ และสติปัญญา
 คือการให้ที่ดีที่สุด 


จงทำกิจของตนเองให้สมบูรณ์ ไม่เป็นพิษเป็นภัย ต่อตนเองและผู้อื่น 

อย่านำจิตของตนเองไปผูกและวุ่นวายกับผู้อื่นให้ฟุ้งซ่าน


 เพราะเป็นการเสียเวลา และเสียโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์

คบหาผู้รู้ คบหาบัณฑิต ผู้มีศีล มีธรรม

 

หลีกไกล อันธพาลทุกชนิด 

ให้ห่างไกลจากคนเห็นแก่ตัวทุกประเภท


และอย่านำตนเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ ที่สุ่มเสี่ยงต่อ อบายมุขทั้งมวล

เพียงเท่านี้ชีวิตของคุณ ก็จะเกิดความสุข และสงบได้ ในระดับหนึ่งอย่างแน่นอน


ด้วยรัก ห่วงใย และปรารถนาดี

 www.estate-inspired.com